GIỚI THIỆU CHUNG

I. CÁCH THỨC ĐĂNG NHẬP: Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu mặc định do BTC cung cấp. Thí sinh nên đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên. Trong trường hợp thí sinh quên mật khẩu, hoặc chưa được cấp tài khoản, liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp qua SĐT:069.2529.789

II. KIỂU THI

1. Thi thử: Với hình thức thi thử, sau khi nộp bài thí sinh sẽ thấy kết quả làm bài, điểm số và bảng xếp hạng.

2. Thi thật: Với hình thức thi thật, sau khi tất cả các thí sinh hoàn thành bài thi, BTC sẽ công bố kết quả và bảng xếp hạng. Khi BTC chưa công bố kết quả, thí sinh chỉ có quyền xem điểm thi

Lưu ý: Sau khi nộp bài, thí sinh có thể tìm kiếm, tra cứu điểm/ kết quả thi

THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC THI

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, PHẠM VI TỔ CHỨC

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ CA tỉnh Tuyên Quang có thể tham gia thi, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ. Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi toàn Công an tỉnh.

II. CÁCH THỨC THI, TÍNH ĐIỂM

1. Cách thức thi: Bài thi được triển khai theo hình thức thi trắc nghiệm.

2. Cách tính điểm: Số lượng câu hỏi và tổng điểm được BTC quy định cụ thể, tương ứng trong mỗi bài thi.

III. HỖ TRỢ KỸ THUẬT ©Đội CNTT - Phòng tham mưu 069.2529.789™